Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 december 2016

Raadsvergadering 15 december 2016

Hieronder een beknopt verslag van de vergadering van 15 december 2016. Op de agenda stonden de plannen voor een nieuw zwembad. D66 vond de duurzaamheidsambities van het college niet voldoende. Een merkwaardige actie van het CDA leidde tot nagenoeg dezelfde moties.  Uiteindelijk deed de wethouder een toezegging om een hogere ambities na te streven; dat was voor D66 voldoende. Beide moties werden uiteindelijk ingetrokken.

Zie voor een prima verslaglegging  Flevopost.nl : https://www.flevopost.nl/nieuws/dronten/474061/politiek-stemt-in-met-kleiner-en-duurzaam-zwembad.html

De evaluatie van de centrumregeling  sociaal domein was voor D66 aanleiding om te stellen dat er zeker een noodzaak is om de samenwerking in de regio kritisch te volgen en moet deze evaluatie als een tussenevaluatie gezien worden. Er is voldoende vertrouwen in de wethouder om de eindevaluatie af te wachten.

De slotrapportage 2016 is voor o.a. GL, PvA en CU aanleiding om een amendement in te dienen. D66 gaat daarin mee.

D66 had schriftelijke vragen gesteld over de nieuwe manier van werken bij de gemeente. inwoners moeten voortaan een afspraak maken om zaken te regelen of vragen te stellen. Meldingen moeten digitaal en worden dan ook digitaal afgehandeld.
Niet alle inwoners zij hier al klaar voor en de toon van de uitingen zoals banners en op de website zijn niet uitnodigend. Vervreemdend en organisatiegericht is de slotsom. Communicatie is tenslotte het sleutelwoord. Zie ook Omgekeerd denken!