Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 november 2016

Raadsvergadering 24 november 2016

Hieronder een kort verslag van de punten waarvoor de fractie van D66 aandacht heeft gevraagd:

Sociaal domein

D66 heeft aandacht gevraagd voor het Sociaal Domein door de halfjaarlijkse evaluatie op de agenda te laten plaatsen voor een komende vergadering.

Mobeye

Eind vorig jaar pleitte D66 er voor om –analoog aan de gemeente Zeist- de Mobeye in te zetten. Dit is een systeem, waarbij een inbraakalarm bij de politie afgaat, waardoor de pakkans voor een inbreker aanzienlijk wordt vergroot. De burgemeester vond dit een interessante gedachte en deelde tijdens de raadsvergadering mede dat de Mobeye nu in gebruik wordt genomen.

Subsidieregeling Jonge boeren

D66 heeft aan de wethouder gevraagd op welke manier de subsidieregeling voor jonge boeren onder hun aandacht gebracht gaat worden. De wethouder verzekerde dit onderwerp te bepreken in het periodiek bestemmingsplan.

Studentenhuisvesting

Op verzoek van D66 staat de studentenhuisvesting op de agenda. Na eerst tijdens de fractievergadering met een vertegenwoordiging van studentenvereniging van USRA gesproken te hebben hield D66 een pleidooi om een integraal deltaplan op te stellen. Het aantal studenten is zo explosief gestegen dat het college op korte termijn het voortouw moet nemen om (nood-)maatregelen te treffen. D66 nodigt de wethouder uit om daartoe een Deltaplan studentenhuisvesting te maken. Het valt D66 op dat er zowel in de Woonvisie als in de nota Wijk- en buurtbeheer niet gerept wordt over studenten en dat is jammer. D66 pleit ervoor dat de gemeente de studentenhuisvesting niet in de weg zal staan en wil daarvoor procedurebelemmeringen opheffen. D66 complimenteert het huidige bestuur van USRA voor hun initiatief. Door de vragen van D66 komt het agendapunt binnenkort op de agenda van een raadscommissievergadering.