Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 februari 2016

Geen stenen, maar activeiten

Donderdag 28 januari 2016 heeft in de raad discussie plaats gevonden over het Redeplein.
D66 was en is tegen investeringen in stenen. Wel willen wij investeren in activiteiten. Om dat naast de politieke discussie te benadrukken is een advertorial geplaatst op de site van dedrontenaar.nl
De coalitiepartijen hebben de besluitvorming met steun van de PvdA er doorheen gedrukt. Veel gehoord argument daarbij was de enquête onder de bevolking over het Redeplein. De bevolking zou zich daarbij hebben uitgesproken vóór investeringen in straatmeubilair, groen en mogelijk een waterpartij. D66 is groot voorstander van volksraadplegingen, maar niet indien dat niet of nauwelijks ruimte biedt aan andere opties  dan materiële investeringen. Indien de vragen gaan over welke voorzieningen geplaatst moeten worden, gaat de discussie niet meer over of er in voorzieningen of in activiteiten geïnvesteerd moet worden. De vegetariër wordt nu gevraagd te kiezen tussen varkensvlees en rundvlees…
D66 zal zich hard blijven maken voor het ondersteunen van culturele, recreatieve of ondernemende activiteiten op het Redeplein. Dat zal nodig blijken omdat andere stenen of extra groen geen enkel extra bezoek zal uitlokken.