Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 december 2015

D66 werpt zich op een speelplan

Onder deze titel verscheen op woensdag 23 december 2015 een bericht in de Flevopost. Aanleiding vormde een poging van D66 om het voorstel om een resterend bedrag van het Speelruimteplan 2007-2017 terug te storten in de algemene reserve, te amenderen. Het kon helaas niet rekenen op een meerderheid binnen de raad.

Looptijd speelruimteplan nog niet beëindigd

Het Speelruimteplan is voor een periode van tien jaar vastgesteld. Er is veel goeds tot stand gekomen. Desondanks was een bedrag van ruim € 45.000,- over. Het college van burgemeester en wethouders stelde voor dit terug te storten in de algemene reserve. D66 heeft hierbij verwezen naar de looptijd van het plan en nodigde het college uit meer ambitie te tonen.

Uitdaging

Hoewel het voorstel van D66 niet op voldoende steun kon rekenen binnen de raad stond een meerderheid hier wel positief tegenover. De fractie werd uitgedaagd bij de Kadernota volgend jaar met een goed doortimmerd plan te komen. D66 raadslid Yvonne den Boer pakte deze handschoen op en zegde toe tijdig met nadere voorstellen te komen. De fractie vindt dat er plek zou moeten zijn voor de aanleg van natuurlijke speelplaatsen in (dorps-)bossen, parken of groenstroken. Dergelijke projecten kunnen bevorderlijk zijn voor participatietrajecten of leerwerkprojecten met burgers, ondernemers en onderwijs. In het voortgezet onderwijs zijn reeds initiatieven in deze sfeer opgestart.