Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 22 november 2015

Dronten heeft haar eerste cultuurvisie. Wat vindt D66 daarvan?

12 november 2015.

 

Mensen maken geen cultuur maar ZIJN de cultuur. Het is wat ons onderscheidt en verbindt. Cultuur is allesomvattend, een verzameling van alles wat onze samenleving eigen maakt. Juist in een jonge gemeente op oude grond is het een manier om gemeenschappelijke wortels en identiteit te laten zien en tegelijkertijd de diversiteit te tonen.

Het is NIET onze taak als bestuur om behoeften te creëren, maar wel om die te faciliteren, vanuit het besef van de waarde van kunst en cultuur voor de inwoners en de samenleving. Het is WEL onze taak een visie te ontwikkelen en doelen te bepalen. Een afwachtende overheid leidt niet tot een bloeiend klimaat.

D66 streeft naar een actieve overheid die meedenkt met mensen om initiatieven van de grond te laten komen; een betrokken overheid die faciliteert en een partner is en zelfstandigheid van de sector stimuleert maar niet sturend op inhoud van de kunst en cultuur.

We verwachten een lokale overheid die betrokkenheid en verbintenis toont. Wat D66 betreft is de cultuurvisie 2015 eerst nog een analyse die kan doorgroeien naar een voldragen visie.

1.“Cultuur is van iedereen, voor iedereen en voor iedereen anders” Hij kan bijna op een tegeltje. Maar cultuur is niet voor iedereen dichtbij. De inwoners van Dronten geven zelfs een lagere voorkeur aan het behoud van culturele voorzieningen dan aan andere voorzieningen. Wij denken dat kunst en cultuur dichterbij kan komen wanneer mensen op een andere manier betrokken worden. Betrek inwoners bij kunst en cultuur. Laat inwoners, in toerbeurt, meedoen in het beoordelen, faciliteren en tot stand komen van kunst- en cultuurprojecten bijvoorbeeld in een kunst- en cultuur commissie, dus niet alleen de makers maar ook de gebruikers, met extra aandacht voor jonge mensen. Door mensen mee te nemen in besluitvorming ontstaat meer kennis en daarmee begrip voor wat er speelt en wat de afwegingen en kansen zijn. Een kunst en cultuurcommissie kan ook adviserend optreden naar het gemeentebestuur.