Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 november 2015

Dienstverlening Milieustraat kan volgens D66 beter

D66 pleit tijdens de Algemene Beschouwingen voor een betere aansluiting tussen de openingstijden van de Milieustraat en de mogelijkheid voor het publiek om hun afvalstoffen af te geven.

D66 fractievoorzitter Foeke Bongers: “Ik heb mij altijd afgevraagd waarom de Milieustraat doordeweeks alleen op de dag open is. Dat betekent dat alleenstaanden met werk of tweeverdieners altijd op de zaterdag zijn aangewezen. En dan ook nog eens binnen de beperkte tijden van die zaterdag. Dat kan beter en anders. De gemeente is er voor haar burgers en niet andersom”.

D66 heeft een motie in voorbereiding waarin het college van B&W wordt opgeroepen de Milieustraat op zaterdag langer open te houden. Daarnaast pleit D66 voor een openstelling doordeweeks van 17.00 tot 20.00 uur, te beginnen voor één dag in de week. Naar de mening van D66 hoeft dit niet tot meerkosten te leiden indien een gelijk aantal uren op de dag wordt geschrapt.