Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 november 2015

D66 pleit voor inzet Mobeye bij inbraakpreventie

In de gemeente Zeist is een samenwerkingsverband tussen gemeente, politie, woningcorporaties, welzijnsinstellingen en Openbaar Ministerie ontstaan om het aantal woninginbraken te verminderen.

D66 zal tijdens de Algemene Beschouwingen het college van B&W oproepen een dergelijk samenwerkingsverband ook voor Dronten aan te gaan.

Heterdaadjes in Zeist

In wijken waar veelvuldig wordt ingebroken zet de Politie in samenwerking met andere partijen een tijdelijk portabel alarmeringssysteem in dat helpt om inbrekers op heterdaad te betrappen. Vooral in vakantieperioden. Met dit systeem –Mobeye genoemd- gaat bij de politie een inbraakalarm af waardoor de pakkans voor een inbreker aanzienlijk wordt vergroot. De inwoners van Zeist worden door de gemeente opgeroepen hieraan actief deel te nemen.

Motie

Het inbrekersgilde is ook regelmatig actief in Dronten. D66 gaat het college oproepen te onderzoeken of het Zeister model ook in Dronten is toe te passen. Tijdens de Algemene Beschouwingen zal zij daartoe een motie indienen.