Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 oktober 2015

D66 Dronten neemt de Windverenigingen serieus!

Donderdag 15 oktober wordt in het gemeentehuis het regioplan wind besproken.  D66 vraagt het College al in deze fase de wensen en bedenkingen van de Windverenigingen te betrekken in de discussie en niet te wachten tot de formele inspraakronde.

Het gaat  D 66 om een samenhangende onderbouwing. Gaat het om het alleen om het behalen van de windenergiedoelstelling of ook om  maximaal rendement en maximale participatie van alle burgers en niet van de eigenaren alleen?

D66 vindt dat alle drie de doelen moeten worden nagestreefd. Dronten kan een belangrijke speler worden als leverancier van groene energie maar dat lukt alleen als duidelijk is waarom we doen wat we doen.

D66 Dronten

Yvonne den Boer
Leendert Molendijk