Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 augustus 2015

Olga in gesprek met raadslid Yvonne den Boer

Yvonne de Boer (Ketelgraaf)

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is vakantietijd, de politiek heeft zomerreces dus heeft Yvonne den Boer (woont in ons park) tijd voor een gesprek. In het dagelijks leven is Yvonne locatie directeur van de Christiaan Huygensschool in Dronten, een school voor hoogbegaafde kinderen. Verder is ze raadslid voor D66 in de raad van Dronten. Als lid van de Odd Fellows is ze actief in de Commissie Maatschappelijke Activiteiten waaronder de bezigheden voor de tweedehandsboekwinkel. Yvonne drumt en als drummer begeleidt ze het piratenkoor in Biddinghuizen. Daarnaast heeft ze de zorg voor haar man en haar gezin.

Odd Fellows
Yvonne en ik hebben elkaar leren kennen in het schipperskoor van Ketelhaven ’t Ouwe Tuigh (helaas ter ziele gegaan). Toentertijd vroeg ze mij of een lidmaatschap van de Odd Fellows iets voor mij zou zijn. En dat was het. Ik ben dan ook al weer vele jaren lid.
Nu rijden we regelmatig samen naar de bijeenkomsten en zitten we ook samen in de commissie MA (maatschappelijke activiteiten) en de werkgroep Boekwinkel. De ritjes van en naar Ketelhaven die we volgens Yvonne met een
slakkengangetje afleggen gaan vooral zo langzaam doordat we zoveel praten. Er wordt veel geëvalueerd tijdens de ritjes, zullen we maar zeggen.

Mijn eerste vraag, wat doe je nog meer dan ik al aangegeven heb?
Dit zijn wel mijn hoofdactiviteiten. Mijn liefhebberijen tuinieren en het buitenleven schieten er wel een beetje bij in op het moment

Je man Hans heeft al jaren de ziekte MS en heeft veel hulp nodig. Een groot deel van zijn verzorging doe je zelf, hoe ziet jouw dag eruit?
Ik sta om 5.30 uur op en tot 8.00 uur als ik het huis verlaat heb ik uiteraard mijzelf verzorgd maar ook Hans en heb ik de hond uitgelaten en hebben we ontbeten. Dan begint om 8.15 uur mijn werkdag soms tot laat in de middag. Dan is het snel koken en eten en moet ik zeker drie avonden in de week naar een bijeenkomst zoals vergaderingen van school, fractieoverleg maar ook de commissie en de gemeenteraadsvergaderingen. En naar bijeen-komsten die met de politiek te maken hebben.
Voor de ontspanning ga ik naar een zitting van de loge van de Odd Fellows, drum ik onder andere bij het piratenkoor en sta ik vaak een middag in de boekwinkel van de Odd Fellows. De overige tijd besteed ik aan het lezen van stukken voor het raadswerk en dat is ook een hele kluif.

Ik herken veel van je bezigheden. Tijdens de gesprekken in de auto was al naar voren gekomen dat je de politiek wel in wilde. Ik zat toen nog in de raad voor D66 en overwoog te stoppen. Je vertelde ook dat je eigenlijk je hele leven (vanaf je achttiende) al op D66 hebt gestemd. Je stelde je kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 en werd met voorkeurstemmen gekozen. Nu zit je een jaar in de raad wat is je ervaring tot nu toe?
Het was wel eerst warm lopen. De vergadercultuur is strak. Daardoor ontstaat er weinig debat en dat vind ik jammer. In de commissie gaat het iets losser, maar ik zou graag meer van gedachten willen wisselen.
Dit zou volgens mij ook de besluitvorming ten goede komen. Nu is het zo dat een voorstel dat wordt in gediend al door de coalitie wordt gesteund. Als oppositie kun je dan hooguit een kleinigheid aan het voorstel veranderen en zelfs dat gaat met veel moeite. Ik vind het verder lastig om de visie in de plannen en de verbinding tussen de programma’s te ontdekken. Veel onderwerpen hebben met elkaar te maken, maar komen dan ook nog eens in verschillende programma’s voor. Met andere woorden niets staat eigenlijk op zich zelf.

Waar moet ik dan aan denken?
Cultuur heeft onder andere veel raakvlakken met onderwijs. Als je in het ene onderwerp iets besluit kan dat weer bijvoorbeeld vervelende consequenties hebben voor het andere. Maar soms zien anderen dat dan weer anders. Je vertelt dan wel hoe jij het ziet, maar vaak wordt dat dan weer als kennisgeving aangenomen en er ontstaat geen of weinig debat. Dat is wel eens frustrerend.

In de verkiezingstijd beloven partijen van alles.
Ja, dat is moeilijk want dat kun je niet altijd waarmaken. Je probeert het wel om de ideeën van D66 in het besluit te krijgen. Als er meer debat zou zijn, dus wat meer open staan voor elkaars ideeën, dan zou dat volgens mij de burger ten goede komen. Het college staat nu ook eindelijk meer open voor het debat. Ik verwacht daar verbetering in.

Maar je vindt het nog steeds leuk en je bent nog steeds gemotiveerd?
Ja, Ik ga het eigenlijk steeds leuker vinden. Ik heb twee thema’s, echte D66 thema’s, waar ik eigenlijk alle voorstellen langs leg. Het moet bestendig en duurzaam zijn. En de mens en burger moeten de kans krijgen zichzelf goed te kunnen ontplooien, talenten te kunnen ontwikkelen en daar waar dat niet lukt, moet de overheid ondersteunen. Namelijk niet iedereen is in staat zijn eigen leven vorm te geven.
Met de provinciale verkiezing is er vanuit Ketelhaven een lobby geweest over openbaar vervoer. Men wilde een bus naar of langs Ketelhaven hebben. Nu is dat een provinciale taak maar hoe denk jij daar als politicus en als inwoner van Ketelhaven over.
In het bestemmingplan staat dat Ketelhaven een woonvorm is zonder voorzieningen. Maar tijden veranderen. Ik denk niet dat het op dit moment rendabel is om een bus ieder half uur naar Ketelhaven te laten rijden. Maar er zijn andere vormen van openbaar vervoer. Ik vind wel dat er serieus naar gekeken moet worden. Dat hebben we ook aan de fractie van de provincie gevraagd. En misschien met de aanleg van de passage de weg om Dronten heen kan het maar zo zijn dat het openbaarvervoer langs Ketelhaven wordt geleid.
Yvonne bedankt voor je gesprek.

 

Dit artikel is overgenomen uit De Ketelgraaf, Jaargan 20 nr 3 van julie 2015