Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 april 2013

Afdelingsvergadering Dronten

Het bestuur van de afdeling D66 Dronten nodigt u uit voor de Algemene Afdelingsvergadering Vergadering.

Datum bijeenkomst: 15 april 2013 

Locatie: Het scoutinggebouw van de Flevo-scouts Gildepenningdreef 1, Dronten ( west ).

Aanvang / eindtijd: 19.30 uur / 22.00 uur Agenda: Opening. 

-Vaststellen agenda / prioriteren agendapunten.

-Verslag van de fractie.

-Jaarstukken 2012.

-Begroting 2013.

-Afdracht raadsvergoeding aan afdeling.

-Vaststellen afdracht regeling.

-Benoeming kascommissie 2013

-Verkiezingen 2014, aanstel. lijsttrekker en campagne  coördinator.

-Samenstellen verkiezingscommissie en programmacie.

-Wat verder ter tafel komt. Sluiting.

 

 

 

OPROEP

Voor de afdeling Dronten zoekt het huidige bestuur een secretaris en een voorzitter (m/v). Gaarne uw spontane reactie voor 10 april 2013. De benoeming vindt plaats na een stemronde.