Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 maart 2013

D66dronten informatieavond groot succes

De oproep om mee te doen aan de komende gemeenteraadsvergadering bleek een groot succes. Aan de belangstellenden werd uitgelegd welke procedure er zou worden gevolgd en hoe men zich kandidaat zou kunnen stellen.

Meerdere mensen gaven ook aan het raadsgebeuren intensiever te willen volgen.

De komende fractievergaderingen zullen dus zeker drukker worden bezocht.