Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 12 januari 2013

Referendum in Dronten

In een vergadering van de Dronter Gemeenteraad werd gediscussieerd over de voorgenomen fusie van Noord Holland- Utrecht –en Flevoland

Wij spreken met Peter Oosterhuis die voor D66 in die gemeenteraad zit.

 

 

Bent u blij dat Dronten een referendumverordening krijgt?

Nou niet helemaal! D66 wil eigenlijk een ander soort referendum dan hier nu wordt voorgesteld. B&W van Dronten denken aan een “consultatief referendum”, Inwoners kunnen daar dan om vragen via een handtekeningenactie. Voor de politiek is dat vrijblijvend. Je kunt eigenlijk net zo goed  Maurice de Hond een enquête laten houden. Dat is misschien wel goedkoper.

Wat D66 eigenlijk graag wil is een “correctief referendum” Ons bestuur neemt een besluit en kiezers kunnen het besluit via een stemming verwerpen. Dat is veel meer bindend voor de politiek. Maar hier is een wetswijziging voor nodig en dat wil de tweede kamer voorlopig niet.

 

Was er een diepgaande discussie over dit onderwerp?

Nee dat niet direct, tenminste niet voor mij, ik was zelf geen woordvoerder. Ik was teleurgesteld na deze vergadering. In Dronten komen we heel moeilijk tot discussies in de raad. Eigenlijk worden er meestal in hoofdzaak slechts standpunten uitgewisseld. Daarbij komt ook nog dat het hier om een  Macroprobleem gaat en in die verhouding zijn wij slechts Microklein. Daarom vind ik het jammer dat we niet uitvoeriger konden overleggen. Maar misschien komt dat nog een keer, het College komt nu met een soort van werkplan om met de burgers van Dronten te overleggen.  Ik vond vooral de VVD nogal erg voorzichtig.

 

Wat vindt U van het plan om landsdelen te vormen in Nederland?

Op zich lijkt mij dat een wel een goed idee, maar D66 denkt dan eigenlijk eerst aan de Randstad, dus Noord en Zuid Holland en Utrecht. Die provincies hebben vooral veel steden, die vaak in elkaar overlopen. Dus niet direct aan Flevoland.

Maar ik kan me voorstellen dat Almere en Lelystad niet langer kunnen wachten om terug te keren in de schoot van Amsterdam.

 

Geldt dat dan niet voor Dronten?

Dronten is voor mij veel meer een plattelandsgemeente en heeft een andere bevolkingssamenstelling dan Lelystad en Almere, de mensen daar komen veelal uit Amsterdam. Die tegenstelling merk ik trouwens nu ook al in Flevoland.

Als Flevoland wordt opgeheven dan is een aansluiting bij de regio Zwolle, vanwege de oriëntatie op die regio wel de meest logische. We werken bijvoorbeeld ook al  jaren samen met Kampen en de Noordoostpolder.

 

Heeft het voorgestelde  landsdeel dan niets te bieden?

Misschien wel op den duur, maar ik zie vooral veel tegengestelde belangen op dit moment. Alleen al de keuze voor een hoofdstad voor dat landsdeel.

Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Almere zullen dat vast allemaal willen worden.

Reorganisatie van het binnenlands bestuur is bovendien ook heel duur. De Groningse Universiteit heeft het onderzocht en komt tot die conclusie. Dit kabinet wil nota bene vooral overal bezuinigen! En dan laat ik het verlies van werkgelegenheid nog maar buiten beschouwing. Dat gaat dan om meer dan een burgemeesterspost.

Laten we hopen dat het kabinet Rutte gauw tot een ander inzicht komt. Interview MB

relevante andere bijdragen:

Kanttekeningen Reorganisatie Binnenlands Bestuur-dec'12