Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 5 november 2011

Bibliotheken gemeente Dronten krijgen meer lucht

Oppositie komt bibliotheek tegemoet in tekorten

Bij de vaststelling van de begroting 2012 heeft de gemeenteraad op initiatief van PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 50.000 euro vrijgemaakt om de bibliotheek tegemoet te komen in haar structurele tekorten. De Flevomeer Bibliotheek heeft uit het verleden een negatief vermogen opbouwd waar, met de door de gemeente opgelegde bezuiniging, nauwelijks meer uit te komen is. De oppositie wil de bibliotheek belonen voor haar wijze van begroten en de constructieve opstelling de afgelopen jaren en in staat te stellen het negatieve vermogen weg te werken.

Voor PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 is de bibliotheek van grote waarde als maatschappelijke educatieve voorziening in de drie dorpskernen. De financiële basis van de bibliotheek in Dronten is zwak en de oppositie vindt de continuiteit van de bibliotheek zeer belangrijk. 

De 50.000 euro wordt gevonden in de algemene reserve en het voorstel van de oppositie is door de voltallige gemeenteraad aangenomen.