Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 oktober 2011

Stedenbouwkundig concept Gilden 3

Wijken in Dronten werden ontwikkeld met een vast omlijnd eindbeeld. Met een verkavelingsplan.

De ontwikkelingen in de woningmarkt, zoals dat het lang kan duren dat je huis verkocht wordt.
Strengere hypotheekeisen maken dat het voor starters moeilijker wordt om een huis te kunnen kopen. Zo is het plan ontstaan dat de ontwikkeling van de Gilden fase 3 een ander concept moet krijgen. Men spreekt over een vraaggestuurde manier van ontwikkelen. Meer aan de markt over te laten om zo een zo groot mogelijke groep woonconsumenten aan te spreken.

Waarom zouden mensen in Dronten willen wonen. Wat biedt Dronten hen?

Ruimte is een van die aspecten.
In de Gilden 3 worden vlakken en lijnen vastgelegd. Een soort casco waarin de marktwerking ruimte krijgt en bepaalt hoe het eindbeeld er uit gaat zien.

D66 is erg enthousiast over deze ontwikkeling.

In ons verkiezing programma schreven we al dat Dronten zich moet onderscheiden van andere plaatsen. Veel wijken lijken op elkaar. Het is dan maar de vraag of iemand uit de Randstad er de reistijden voor over heeft als hij een zelfde huis in Almere kan krijgen.

In de Woonvisie van de gemeente Dronten staat dat er 25 tot 30% procent sociale woningbouw moet worden gerealiseerd. Volgens OFW is dat nog steeds een realistisch uitgangspunt. Maar wij denken dat door nieuwe Europese regelgeving woningcorporaties slechts 10% van mensen met een inkomen boven de 33 614,00 duizend euro per jaar voor sociale woningbouw in aanmerking kan komen. Tweeverdieners vallen dan al snel buiten de boot.

OFW heeft haar bestand dan ook geschoond en veel aanvragers voor een huurwoning hebben te horen gekregen dat vanwege hun inkomen ze niet meer voor een huurwoning in de sociale woningsector in aanmerking komen. Voorlopig vindt ook D66 dat het percentage vastgesteld in de Woonvisie gehaald moet worden.

In de Gilden fase 3 zal waarschijnlijk niet meer dan 23% gehaald worden. Minimaal, en daar zijn we het mee eens, moet er 20% sociale woningbouw plaats vinden in dit nieuwe plan.

Het overige percentage kan volgens ons goed gecompenseerd worden bijvoorbeeld in het Hanzekwartier, bij het station, waarschijnlijk een ideale wijk voor senioren en jongeren, dicht bij het station en de winkels.

Amendementen en moties van De PvdA en het CDA om meer sociale woningbouw in deze nieuwe wijk de Gilden 3 te realiseren hebben we dan ook niet gesteund.