Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 juni 2011

Algemene Beschouwingen Gemeenteraad Dronten

D66fractie tijdens Algemene Beschouwing Kadernota 2012:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

"Denk vanuit de eigen kracht van de mensen"

Dronten 16 juni 2011
zoals uitgesproken door Olga Nijmeijer (fractievoorzitter):

We lezen in de kadernota, dat de toekomstvisie en het collegeakkoord er op zijn gericht om de kernkwaliteiten van de gemeente Dronten te behouden en waar mogelijk te ontwikkelen ondanks de recessie.

Dronten wil een aantrekkelijke sociale gemeente zijn met een goed klimaat en uitstekende voorzieningen voor inwoners en bedrijven, instellingen en recreanten en dat blijven. Tegelijk vindt u als college het een uitdaging om de voorzienbare grote financiële tekorten te lijf te gaan met als doel een sluitende begroting in 2015.

Inmiddels kennen we de voorstellen in de kadernota en dit lezend kan D66 niet anders dan verbaasd zijn dat u dat zo heeft opgeschreven.

Neem nu de zinsnede om o.a. de recreanten te behouden. In de kadernota wordt voorgesteld dat de toeristenbelasting met 75% wordt verhoogd.

Het is dan ook niet vreemd dat er geprotesteerd werd en het Lowlandsfestival dreigde Dronten te verlaten. Gelukkig dacht de Recron mee en kwam met een goed voorstel. Bezuinigingen zullen ook, denken wij, hoe dan ook de kernkwaliteiten aantasten.

U schrijft ook in uw inleiding dat Dronten een aantrekkelijke sociale gemeente is. Het is dan wrang te moeten lezen dat u flink op het toegankelijkheidsfonds wilt bezuinigen.

Niet alleen de overheid heeft last van de recessie maar ook de gewone burger. Juist om diegenen die toch al veel moeite hebben om rond te komen, of graag lid willen worden van een vereniging.

Voor sommigen is dit een gewone zaak. Voor anderen niet. Juist om deze mensen te kunnen blijven betrekken bij de samenleving is een dergelijk fonds heel belangrijk, daar zouden we dan ook niet op moeten willen bezuinigen.

D66 wil in principe geen lastenverzwaring door belastingverhoging voor de burgers, en zeker niet, als er niet goed wordt bezuinigd.
Maar bij goede bezuinigingsvoorstellen kan D66 het er mee eens zijn dat ook de belastingen worden verhoogd. De twee procent verhoging van de onroerende zaakbelasting zal dan ook zeker moeten plaats vinden.

Onderwijs en kennis zijn twee belangrijke pijlers. Goed onderwijs is de basis voor de samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen.

Alle mogelijke zorg moet er dan ook zijn voor de leerling. We moeten juist investeren in onderwijs. In de leerkrachten, maar ook in het ondersteunend personeel van de scholen maar ook in goede schoolgebouwen.

Investeren in onderwijs en kennis is investeren in de toekomst. We moeten inzien hoe belangrijk een bibliotheek is voor de samenleving. Een bibliotheek die overigens beseft dat er bezuinigd moet worden en die zelf initiatieven neemt. Zo laten ze een onderzoek doen hoe ze de bezuiniging inpasbaar kunnen maken.

D66 dient hier dan ook een amendement voor in.

De ombuigingen c.q. bezuinigingen staan al geruime tijd min of meer centraal De procedure die we zijn ingegaan nadat we de Kadernota hebben gekregen heeft ons inziens kostbare tijd gekost die niet goed is gebruikt.

De gesprekken met het maatschappelijk middenveld waren voor ons zeer leerzaam en gaven een goed inzicht hoe de burger tegen de bezuinigingen aankeek.

 

Maar de financiële commissies hadden voor ons niet die meerwaarde die ze zouden kunnen hebben. Veel vragen werden schriftelijk ingediend en beantwoord. Er werd nauwelijks met elkaar over gepraat/gediscussieerd. Men zweeg, met de achterliggende gedachte: wie is straks de grote redder van Dronten? Wat als samenhorigheid is begonnen eindigt dat in een competitie?

Zouden de burgers van Dronten echt zo naar de politiek kijken, de redding komt van links of van rechts. Of zoals bij een schaakwedstrijd, wie is aan zet.

Uiteraard zal er teleurstelling zijn en zal er veel creativiteit aan te pas moeten komen om de gaten door het wegvallen of het verminderen van subsidies op te vullen.

Maar D66 denkt dat het loslaten van het principe dat iedereen vraagt waar men recht op heeft meer omgebogen moet worden naar de vraag, wat heb ik echt nodig.

In een tijd waar veel politieke partijen hun ideologieën verkwanselen, vertrouwt D66 op haar ideologie: het geloof in de eigen kracht van mensen. Ondersteun waar nodig, maar laat zo veel mogelijk de regie bij de mensen zelf.

Vandaar een amendement voor een onderzoek naar (gedeeltelijke) verzelfstandiging van de buitenbaden in Swifterbant en Biddinghuizen.

D66 verwacht dat het  subsidiëren van de buitenbaden vroeg of laat opnieuw zal worden bekeken, met gevolg dat toch nog tot sluiten van de baden zal worden besloten. Betrokkenen moeten dus alert zijn en zelf ook naar oplossingen zoeken.

We hebben ons “wisselgeld” besteed. Aangegeven waar we beslist niet op willen bezuinigen We weten waar we extra inkomsten uit zouden kunnen verwachten. Nog maar even een oud voorbeeld: Dronten zou het heel goed met drie wethouders kunnen doen.