Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 mei 2011

Opmerkelijke commissievergadering ombuigingen

Gisteren vond de tweede commissievergadering over de ombuigingen plaats in de raadzaal van Dronten. Het was een opmerkelijke avond. Buiten het zwaar beladen onderwerp: de bezuinigingen, speelde er een aantal andere zaken mee die deze avond iets anders maakte dan anderen.

Om maar te beginnen met het CDA. Óf fractievoorzitter Anton Maris lijkt uit te zijn op de positie van wethouder, óf dezelfde meneer Maris was dusdanig teleurgesteld in het optreden van wethouder (de èchte) Langeweg dat hij het noodzakelijk achtte om de wethouder meerdere malen bij te springen. Wanneer Langeweg vast liep, nam Maris het over. Solidariteit binnen het CDA, het dualisme was wederom ver te zoeken. 

Tweede opmerkelijke punt was het feit dat het toegankelijkheid fonds voor de minima tussen de voorstellen van het college staat. Dit is opmerkelijk omdat het college eerder dit jaar aangaf niet te willen indexeren dit jaar. Op de vraag waarom dit niet tijdens de ombuigingen werd meegenomen antwoordde CDA wethouder Langeweg dat dit nu behandeld zou worden zodat dit punt tijdens ombuigingen ontzien zou worden. De wethouder vond echter dat door het proces verslag van de ombuigingen eerdere toezeggingen teruggedraaid mogen worden. Zo ook dit voorstel.

CDA wethouder Engelvaart dacht daar duidelijk anders over. En dat is meteen het derde opmerkelijke punt van de avond. In de discussie liet de wethouder zich even gaan. Hij nodigde PvdA voorman Wim Esselink uit tot een amendement op de ombuigingen dat zijn eigen college voorstelt. Het college spreekt met één mond, maar Engelvaart liet hier toch doorschemeren er op te hopen dat het socialer wordt. Waarom komt dit voorstel dan überhaupt vraag ik me af…

 – Peter van der Schans