Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 15 mei 2011

Bezuinigingen

In de contacten met het maatschappelijk middenveld over de bezuinigingsvoorstellen kwam steeds naar voren: we begrijpen dat er bezuinigd moet worden maar als op ons wordt bezuinigd dan zijn we daar niet mee eens.

Als argumenten werden aangevoerd: het kan echt niet. Veel burgers worden de dupe, het wordt te duur voor veel groepen uit de samenleving. Een greep uit de gesprekken die we gevoerd hebben. Echt vrolijk werd je er niet van. Zwembaden dicht: best, maar dan alle baden dicht, ook die in Dronten, aldus Dorpsbelangen Biddinghuizen. Swifterbant was positiever. Het zwembad moet wel open blijven maar betrek er dan vrijwilligers bij. Om zo de kosten te kunnen drukken.

D66 heeft in zijn verkiezingprogramma aangegeven niet op “kennis” te willen bezuinigen zoals op onderwijs en de bibliotheek. We zijn dan ook erg bezorgd over de bezuinigingen op de Spilbasischolen. (Stichting voor openbare en samenwerkingsscholen in de gemeente Dronten).

We willen liever ook geen kaasschaafmethode. Maar of we er aan ontkomen?

Nog steeds komen de verzoeken van organisaties binnen om hen te ontzien en daarom geen bezuinigingen toe te passen.

Het zijn niet de makkelijkste beslissingen die we moeten nemen, vindt de fractie van D66.

Binnenkort trekken we ons terug, of we gaan de hei op, hoe je het ook wil noemen. We hopen er uit te komen. Ongetwijfeld zullen bepaalde beslissingen pijn doen. Het zal niet anders zijn. We zullen afwegingen moeten maken. Maar we gaan niet bepaald over een nacht ijs.

Olga Nijmeijer