Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 april 2011

Debat over prov-MJP-subsudie voor het MFG te Biddinghuizen

De subsidiepot van de provincie voor het MFG was op 24 juni 2010 leeg, zo kreeg wethouder Langeweg te horen. Hij schrok daar hevig van. De gemeente Dronten liep voor het multifunctionele gebied in Biddinghuizen toch zeker een miljoen euro mis. Goede raad was duur.

Hij, of waarschijnlijk het hele college, koos voor stille diplomatie. De raad kwam er niet achter van wie het initiatief uitgegaan was voor deze keuze.

D66 vroeg dan ook tijdens het debat van de raad op 31 maart 2011 wat men verwachtte van stille diplomatie. Was het wel een reële optie, was de volgende vraag van D66. Een duidelijk antwoord werd niet gegeven. De wethouder had de sfeer tussen de provincie en de gemeente als zeer vertrouwd ervaren. Heel opmerkelijk want uit de stukken krijg je de indruk dat de provincie juist de boot afhield om contact met de wethouder hierover te hebben. Maar dat de gemeente het heeft ervaren als oude jongens krentenbrood. Dat liet D66 de wethouder dan ook weten.

De plannen voor het MFG spelen al enkele jaren en men is er in de begrotingen al vanuit gegaan dat de subsidie zou worden toegekend.

Tijdens het traject werden de richtlijnen door de provincie ook nog eens veranderd. Al met al een reden dat de partijen GroenLinks, ChristenUnie en PvdA precies wilden weten hoe het zover had kunnen komen dat dit project geen subsidie meer kreeg.

D66 zit weer sinds maart 2010 in de raad en heeft een deel van dit project niet als raadsfractie meegemaakt. Dat was ook de reden om ons niet aan te sluiten bij de vragen van de drie andere oppositiepartijen. Wel was D66 heel benieuwd naar antwoorden en met name de stille diplomatie met daarbij behorende beslissing de raad niet te informeren over de niet toegekende subsidie. Wel kreeg de raad begin september te horen dat er problemen waren. Ook tijdens het agendapunt over de 50.000 euro Leader-subsidie, toe te kennen aan de cultuurbank Biddinghuizen, werd niet verteld dat de p-MJP was afgewezen. Voor D66 is dat een ernstige zaak. Je hebt dan beslissingen genomen terwijl je onvoldoende bent geïnformeerd. Dat kan en mag niet. Dat heeft D66 de wethouder dat ook duidelijk laten weten.

Door de drie andere oppositiepartijen werd in de raadsvergadering van 31 maart naar aanleiding van de door hen gestelde schriftelijke vragen en de vragen door de diverse partijen in het debat een motie van afkeuring ingediend. D66 heeft deze motie gesteund.

In de verklaring voor het steunen van de motie gaf D66 dan ook aan dat de wethouder wel erg veel leermomenten had, zoals de wethouder de gemaakte fouten noemde. En dat “sorry” op zijn plaats zou zijn geweest. Het kwam niet over de lippen van de wethouder.

De motie haalde het niet. De coalitiepartijen beschermden de wethouder, al heeft Leefbaar Dronten nauwelijks zijn mond open gedaan.

Het is jammer dat het accent in de pers te veel lag op de indieners van de motie, die overigens terecht was. D66 heeft duidelijke vragen gesteld in het debat. In de pers was daar weinig over te lezen.