Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 30 mei 2010

D66 zeer kritisch over Collegeakkoord

Bij monde van Joop Hopman heeft de D66fractie in Dronten zeer kritisch gereageerd op het voorgenomen Collegeprograma.

Korte Samenvatting van enkele fraktieconclusies door redactie<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

·         Het Collegeprogramma“De toekomst in balans”,  is een gemiste kans,we missen een duidelijke visie.

 

·         Dronten-Regiegemeente  betekent  Samenwerkingsdualisme. Maar de omschrijving  klinkt als “als je lief bent mag je meespelen”.

 

·         Er worden geen keuzes gemaakt maar een Kaasschaafmethode toegepast daarom wijzen wij dit af.

 

·         Dit College vindt blijkbaar dat Dronten een gemeente is waar criminaliteit en overlast hoogtij vieren.

 

·         Milieu heeft geen prioriteit.

Enkele andere pijnpunten die werden genoemd:

Dronten moet aantrekkelijk zijn om te wonen, voorkom daarom inbreiding in de woonwijken.

De agrarische sector krijgt alle ruimte zich te ontwikkelen en te innoveren.

Minder regelgeving = “minder regels binnen de singels”.

En tot slot zei Joop Hopman:

Doelstellingen moeten de komende  vier jaar richtinggevend, en meetbaar zijn.  Zodat er kan worden bijgestuurd als blijkt dat de doelstellingen niet worden gehaald.

D66 wil heldere keuzes en een scherpe focus, in plaats van een opsomming van wensen. Kortom, we verwachten inhoud en geen kreten.

 

D66 stemt niet in met dit coalitieakkoord.