Steun ons en help Nederland vooruit

Welkom bij

D66 Dronten

D66 gaat voor een Compleet Meerpaalplein

Donderdag 13 oktober heeft een presentatie plaats gevonden van bureau Khandekar over de voorgenomen aanpassingen van het Meerpaalplein. De woordvoerster nam ons mee in het gehele participatieproces en tot welke wijzigingen dat heeft geleid. Ook is verzekerd dat het project binnen het budget tot uitvoering kan worden gebracht. Het plein krijgt onder meer 21 bedriegertjes, extra straatmeubilair, extra (en grote) bomen, een aangepast hagenpatroon en een ultramodern speeltoestel. D66 waardeert in het bijzonder het actief betrekken van de omgeving en gebruikers. Dat heeft niet alleen geleid tot een fraai ontwerp, maar ook een groot draagvlak. D66 heeft immer betoogt liever in activiteiten dan in stenen te investeren. Met de nu gepresenteerde vormgeving worden activiteiten zeker gestimuleerd, maar dat zal –met alle lof voor het ontwerp- niet tot veel extra reuring leiden. De fractie van D66 blijft daarom bij het college aandringen op meer (nieuwe) activiteiten. D66 vindt dat het college kunst- of cultuuruitingen moet stimuleren (vanuit de Meerpaal of andere culturele / commerciële instellingen), nieuwe evenementen moet aantrekken, prikkelen of stimuleren, nieuwe initiatieven moet ondersteunen, etc. Wij denken aan optredens, voorstellingen, shows, sportmanifestaties, markten, creatieve industrie of (grafische-)media.