Steun ons en help Nederland vooruit

Welkom bij

D66 Dronten

Verkiezingsprogramma D66 Dronten 2018-2022

D66 Dronten is er klaar voor. Vorig jaar is de kieslijst bekend geworden. Een mooie mix van ervaren en minder ervaren en van jong tot wat ouder. Het najaar is ook benut voor het schrijven van het verkiezingsprogramma D66 Dronten 2018-2022. Met dit prachtige verkiezingsprogramma wordt met vertrouwen naar 21 maart 2018 uitgekeken. D66 heeft de afgelopen jaren constructief oppositie gevoerd. Positief kritisch en zoveel als mogelijk voorzien van alternatieve voorstellen. Met de opgedane ervaringen is kans gezien de sociaal liberale visie van D66 op lokaal niveau te vertalen. Een vrije keuze in woonvormen, het aantrekken van bedrijven en werkgelegenheid, het vertrouwen op de eigen kracht van mensen en duurzaamheid vormen daarbij onze speerpunten. Speerpunten die voor alle woonkernen gelden. Ons verkiezingsprogramma is maandag 5 februari j.l. om 16.00 uur officieel aangeboden aan Hester Vroegop, voorzitter van de OVDD. De ondernemersvereniging daagde vorig jaar de politieke partijen uit om meer aandacht aan het ondernemen in Dronten te schenken. Met enige trots kunnen we vaststellen dat ons verkiezingsprogramma ruimschoots aan die wens tegemoet komt. Mevrouw Vroegop vond het een originele insteek van D66. Het programma werd in dank aanvaard en met de toezegging dat ze het met belangstelling zal bestuderen. Op deze site zijn twee versies beschikbaar. Het gehele programma en een verkorte versie.