Steun ons en help Nederland vooruit

Welkom bij

D66 Dronten

College haalt Sociaal Economische Visie van de raadsagenda!

D66 heeft ernstige kritiek op de door het college aangeboden Sociaal Economische Visie en daarbij behorende visie op Agro Food. De visies zijn verre van SMART en bevatte veel veronderstellingen. D66 heeft nog niet eerder zoveel vragen gesteld aan het college; liever hadden wij gezien dat de visies opnieuw was opgesteld. Er was veelvuldig sprake van (wat wij noemen) "wensdenken". Vage verwachtingen en geen verantwoordelijkheden of eigenaarschap. Tijdens de raadscommissie bleek al snel dat -uitgezonderd het CDA- geen draagvlak bestond voor de visies. Het college heeft nu besloten de stukken van de raadsagenda te verwijderen en heeft alle partijen uitgenodigd in kleine sessies tot verbetering te komen. D66 is blij met deze actie, maar zal kritisch blijven op het hele proces.