Steun ons en help Nederland vooruit

Welkom bij

D66 Dronten

Programmacommissie aan de slag met verkiezingsprogramma

Op 21 maart 2018 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Om alles in goede banen te leiden is een verkiezingscommissie benoemd die geheel uit bestuursleden bestaat. Bestuursvoorzitter Michael van der Ploeg verzorgt de coördinatie. In april van dit jaar is door de Algemene Afdelings Vergadering ook een Programmacommissie benoemd. Deze bestaat uit Yvonne den Boer, Foeke Bongers en Rob van der Schans (voorzitter). Er is al veel aan standpunten gedeeld. Voor deze verkiezingen wil de Programmacommissie zoveel mogelijk typische D66 onderwerpen zichtbaar maken. Het verkiezingsprogramma zal in de AAV van 29 september 2017 worden gedeeld. Aansluitend is het mogelijk moties en amendementen in te dienen. De leden worden daarover tijdig geïnformeerd. Tijdens de AAV van 24 november wordt het verkiezingsprogramma definitief door de leden vastgesteld. Indien u nog suggesties heeft die niet mogen ontbreken dan kunt u per mail contact opnemen met Rob van der Schans info@D66dronten.nl